Rik van Iersel - Handgesigneerde canvas tasje met vijf catalogusboeken - Sold

Buy Rik van Iersel - Handgesigneerde canvas tasje met vijf catalogusboeken? Bid from 1!
This item has been sold Show item
Prints & Editions

Log in or register to view the yield

Sell a similar item in auction
Buy Rik van Iersel - Handgesigneerde canvas tasje met vijf catalogusboeken? Bid from 1!
Buy Rik van Iersel - Handgesigneerde canvas tasje met vijf catalogusboeken? Bid from 1!Buy Rik van Iersel - Handgesigneerde canvas tasje met vijf catalogusboeken? Bid from 1!Buy Rik van Iersel - Handgesigneerde canvas tasje met vijf catalogusboeken? Bid from 1!Buy Rik van Iersel - Handgesigneerde canvas tasje met vijf catalogusboeken? Bid from 1!Buy Rik van Iersel - Handgesigneerde canvas tasje met vijf catalogusboeken? Bid from 1!Buy Rik van Iersel - Handgesigneerde canvas tasje met vijf catalogusboeken? Bid from 1!
Sell a similar item in auction
  • Description
  • Rik van Iersel (1961)
Type of artwork Prints & Editions
Period 1945 to 1999
Technique Miscellaneous
Style Expressionist
Dimensions 41 x 36 cm (h x w)
Signed Hand signed
Translated with Google Translate. Original text show .

Bij dit veilingitem ontvangt u een handgesigneerd canvas tasje met zes catalogusboeken.

Oplage nummer 61/100.

 De volgende boeken vindt u in dit lot:

1. Oeuvrecatalogus Rik van Iersel -  Between seeing and saying;
2. Vier kleine catalogusboekjes van diverse tentoonstellingen Rik van Iersel

LET OP: Het boek Rik van Iersel - Mexico is niet aanwezig! 

LET OP: Dit item wordt geveild door Kunstveiling in opdracht van de inbrenger. Voor items aangeboden door de Veilingmeester of Veilingmeester_Collecties zelf, gelden de volgende speciale voorwaarden.

Passe-partout/lijsten: Beschadigingen aan lijsten worden niet beschreven. Indien een werk achter glas is ingelijst en het glas kapot is, zal dit wel vermeld worden. Passe-partouts worden op geen enkele manier gegarandeerd en ook niet altijd meegezonden. 

Afhandeling: Wanneer u de hoogste bieder bent, ontvangt u na afloop van de veiling per e-mail van ons een factuur voor de aangekochte werken. Hierin vindt u de details m.b.t. de betaling en de afhandeling. Werken kunnen op dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 - 17.15 uur op afspraak worden afgehaald op het kantoor van Kunstveiling in Amstelveen. Bij het ophalen van uw aankoop betaalt u uiteraard geen bezorg- of verzendkosten.

Bezichtigen: Heeft u interesse in het werk? Het is ook mogelijk om dit werk vooraf te bezichtigen. Ondanks de aankoopgarantie van Kunstveiling waar uw werk onder valt, kunt u het werk bekijken voordat u een bod uitbrengt. Bezichtigen kan op afspraak op de vestiging van Kunstveiling in Amstelveen op dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 - 17.15 uur. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Vragen: Wij streven ernaar zo veel mogelijk informatie te geven in de veilingomschrijving. Heeft u echter nog vragen, gebruik dan de button ‘Vraag de verkoper’ om contact met ons op te nemen. Andere items die wij aanbieden, kunt u bekijken door op de naam van de verkoper te klikken.

Volgrecht: Voor werken met een totale prijs (inclusief veilingkosten maar exclusief BTW) boven de 3000,- euro, is het wettelijk Volgrecht van maximaal 4% van toepassing. Het volgrecht dient betaald te worden door de koper. Kunstveiling zal zorg dragen voor de financiële afwikkeling van de Volgrecht-vergoeding volgens de vastgelegde bepalingen.

Voor internationale kopers: Dit item wordt aangeboden door Kunstveiling.nl. Indien u het item wint, ontvangt u een Nederlandse aankoopfactuur van Kunstveiling.

 

 

PLEASE NOTE: This item is being auctioned by Kunstveiling on behalf of the contributor. For items offered by the Auctioneer or Auctioneer_Collections themselves, the following special conditions apply.

VAT: All amounts mentioned and the amount you bid include VAT. For business buyers, VAT may be deductible on the entire invoice (final price, commission and shipping/delivery costs).

Passe-partout/frames : Damage to frames is not described. If a work is framed behind glass and the glass is broken, this will be mentioned. Passe-partouts are in no way guaranteed and are not always included.

Settlement : If you are the highest bidder, you will receive an invoice for the purchased works by e-mail after the auction has ended. Here you will find the details regarding payment and processing. Works can be collected from the Art Auction office in Amstelveen on Tuesday to Friday between 11 am and 5.15 pm by appointment. Of course, when you pick up your purchase, you do not pay any delivery or shipping costs.

Viewing : Are you interested in the work? It is also possible to view this work in advance. Despite the Kunstveiling purchase guarantee that covers your work, you can view the work before placing a bid. Viewing is possible by appointment at the Kunstveiling branch in Amstelveen on Tuesday to Friday between 11 am and 5.15 pm. Please contact us for this.

Questions : We strive to provide as much information as possible in the auction description. However, if you have any questions, please use the 'Ask the seller' button to contact us. You can view other items we offer by clicking the seller's name.

Resale Right : For works with a total price (including auction costs but excluding VAT) above EUR 3000, the statutory Resale Right of maximum 4% applies. The resale right must be paid by the buyer. Kunstveiling will take care of the financial settlement of the Resale Right Fee in accordance with the established provisions.

Condition
ConditionMint condition
Shipment
Pick up The work can be picked up on location. As a buyer you must bring your own packaging materials. The location is: Amstelveen, The Netherlands
ShipmentParcel post
PriceUp to 5 kg.
Within The Netherlands €11.49
To Belgium €17.49
To Germany €17.49
Within EU €17.49
Worldwide €29.49

Guarantee
GuaranteeBy putting the item up for auction, I agree with the Terms of Guarantee as they are applicable at Kunstveiling regarding the accuracy of the description of the item

Rik van Iersel (1961) 

Dutch Dutch All items from this artist (12)

Added by  KVcollecties
Member since 2013
2669 sold items
All items from this seller (311)
36 cm
41 cm